Dr Chester Kylstra, emerytowany pracownik NASA, wraz z żoną Betsy są założycielami i dyrektorami Międzynarodowej Sieci Domów Uzdrowienia, która zrzesza trenerów oraz wykwalifikowane zespoły posługujące Odnawianiem Fundamentów w Ciele Chrystusa na całym świecie.

Wspólnie założyli również Międzynarodowe Centrum Treningowe w Hendersonville, w Północnej Karolinie, gdzie szkoleni są ci, których Pan powołuje do przynoszenia uzdrowienia i uwolnienia Oblubienicy Jezusa Chrystusa.

Chester z Betsy mają czworo dzieci oraz czworo wnucząt. Obecnie podróżują po całym świecie usługując biznesom, kościołom i organizacjom w procesie przeobrażania się na Boże podobieństwo.