DVD - 96 zł. (komplet)
          lub
       - 19 zł. (sztuka)

DEREK PRINCE

KONFERENCJA W POLSCE - 1996r.


Komplet zawiera 7 płytek DVD o tematach:

DVD 1. Dzieło Krzyża
DVD 2. Błogosławieństwo lub przekleństwo
DVD 3. Uwolnienie i uzdrowienie
DVD 4. Czasy ostateczne cz.1
DVD 5. Czasy ostateczne cz.2
DVD 6. Dlaczego Żydzi są znienawidzeni
DVD 7. Dzięki Prawu czy Duchowi Świętemu
DVD - 100 zł. (komplet)
          lub
       - 19 zł. (sztuka)

FRANK HAMMOND - NAUCZANIA Z LAT '80

Frank Hammond wraz ze swoją żoną Idą Mae byli bardzo używani przez Pana w służbie uwolnienia. W latach '80 przyjeżdżali do Polski, aby dzielić się tym, co otrzymali od Pana. Do dzisiaj wiele służb zajmujących się uwolnieniem i uzdrowieniem czerpie z ich nauczań. Postanowiliśmy podzielić się materiałami z konferencji, które odbywały się w latach '80 w Wiśle. Jakość obrazu pozostawia wiele do życzenia, gdyż były zgrywane z kaset VHS. Jednak wierzymy, że będą dla wielu błogosławieństwem i pamiątką z tamtych lat, jak również świeżym objawieniem. 

Tematy wykładów: 

DVD 1. Podstawy uwolnienia
DVD 2. Potrzeba zmiany
DVD 3. Brak przebaczenia
DVD 4. Odrzucenie
DVD 5. Zwiedzenie
DVD 6. Bezbożne więzi duszy
DVD 7. Czystość seksualna cz. 1.
DVD 8. Czystość seksualna cz. 2.
DVD - 100 zł. (komplet)
          lub
       - 19 zł. sztuka

MP3 - 60 zł. (komplet)
         lub
       - 15 zł. (sztuka)
KONFERENCJA SŁUŻBY ODNAWIANIA FUNDAMENTÓW -
WISŁA 2009 - CHESTER I BETSY KYLSTRA

Materiał z konferencji z udziałem Chestera i Betsy Kylstrów, założycieli Służby Odnawiania Fundamentów, która odbyła się w roku 2009 w Wiśle.

Tematy sesji:
1. Uzdrowiona Oblubienica + świadectwo Betsy
2. Podstawy Odnawiania Fundamentów
3. Sierota czy syn Ojca?
4. Więzienie wstydu
5. Relacja miłości z Ojcem
6. Gaszenie ognistych pocisków wroga
7. Na celowniku zazdrości
8. Przyjmowanie tożsamości Pierworodnego Syna
DVD - 120 zł
Seminarium stanowi ciągłość wykładów
i sprzedawane jest jedynie jako komplet
.
SEMINARIUM DROGA DO WOLNOŚCI 

Seminarium Służby Odnawiania Fundamentów zawierające omówienie głównych zagadnień w dziedzinie uzdrowienia i uwolnienia.

Seminarium stanowi część Modułu 1A
.

Tematy sesji:
DVD 1:
* Podstawy Odnawiania
   Fundamentów i
  
świętość
* Moc krzyża
* Boże prawo a życie
  chrześcijanina
* Słuchanie głosu Bożego
* Duchowa walka
* Dlaczego zmiany są trudne?

DVD 2:
* Przebaczenie
* Osąd i korzeń goryczy
* Grzechy ojców i wynikające
   z nich przekleństwa

DVD 3:
* Nieboże przekonania

DVD 4:
* Nieboże przekonania cd.
* Odrzucenie i odkupienie
DVD 5:
* Wstyd-Strach-Kontrola
* Mechanizmy obronne 

DVD 6:
* Zranienia ducha i duszy

DVD 7:
* Seksualna pieczęć
* Zranienia ducha i duszy dok.

DVD 8:
* Kontrola-Bunt-Odrzucenie
* Słowne przekleństwa

DVD 9:
* Wewnętrzna przysięga
* Demoniczna presja

DVD 10:
* Więzy duszy
* Demoniczna presja dok.
NOWOŚĆ!!!
Seminarium:
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO BIBLIJNEJ SŁUŻBY UZDRAWIANIA

Seminarium przedstawia zintegrowane podejście do biblijnej służby uzdrawiania i uwalniania jest "towarzyszem" i uzupełnieniem książki Chestera i Betsy Kylstrów o tym samym tytule, poszerzonym o dodatkowe tematy, których nie ma w książce.
14 godzin wykładów obejmuje nauczanie oraz posługę grupową.
Do płytek dołączona jest książeczka przeznaczona jako  narzędzie do samoposługi we współpracy z Duchem Świętym. Możesz z niej korzystać nie tylko podczas posługi grupowej, która ma miejsce w czasie wykładów, ale także w Twoim osobistym czasie z Panem.

Seminarium to bardzo dobre przygotowanie do posługi kompleksowej, jak również stanowi
  część Modułu 1A.
DVD - 19 zł
MP3 - 15zł

UWOLNIENIE I UZDROWIENIE STYLEM ŻYCIA
 studium biblijne

Agnieszka Rutkowska

W Starym Testamencie Bóg zawarł dla nas ogrom prawd duchowych. Księga Jozuego jest wzorem walki duchowej
i przykładem, jak prowadzić życie, którego stylem jest uzdrowienie i uwolnienie. Pan powołał nas do uświęcenia, abyśmy byli tacy jak On, w każdym aspekcie. Kiedy się Jemu poddamy i podążamy za Jego strategią, wówczas możemy pokonać każdą warownię.
Przyjrzyjmy się historii Jozuego i skorzystajmy z jego przykładu, aby nie powtarzać tych samych błędów.

DVD - 19 zł
MP3 - 15zł

BOŻE DEPOZYTY

Anna Rutkowska

Bóg umieszcza w ludziach różne depozyty — dary, które wyglądają na przeciwieństwa, więc często je traktujemy jako coś, co należy zmienić lub zwalczyć w drugiej osobie. Coś, co przeszkadza w jedności i porozumieniu, a nawet uniemożliwia budowanie relacji. Ale czy mamy rację?
Miłosierdzie i Sąd. Słowo i Duch. Książę Pokoju i Wojownik — to tylko niektóre z nich.
DVD - 24 zł
MP3 - 20

PRZYWILEJE DZIECKA BOŻEGO

Anna Rutkowska

Duch Święty jest duchem adopcji, który regeneruje wierzącego grzesznika i na mocy prawa umieszcza go
w Bożej rodzinie jako dziecko Boże, dając mu wszelkie prawa i przywileje Jezusa — jednorodzonego Syna Bożego.

To sam Bóg zainicjował i zdefiniował naszą relację z Nim, a określił ją jako relację Ojciec — dziecko. Ojciec — Syn, Córka.

Zobaczmy więc, do jakiej rodziny się dostaliśmy…

DVD - 22 zł
MP3 - 18 zł

WALKA DUSZY

Anna Rutkowska

„Mimo że chcę kochać męża, czuję się wykorzystana”.

„Każda rozmowa rodzi we mnie poczucie,
że nie jestem słuchany”.

Kiedy podążamy za Panem i chcemy dokonywać Jego wyborów, często nasza dusza zaczyna domagać się rzeczy, których nie otrzymała w dzieciństwie. To uniemożliwia nam przyjmowanie  od Pana Jego miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa itp. Najczęściej nie jesteśmy świadomi tego, jaką walkę toczymy wewnątrz i że jesteśmy skazani na porażkę. Walczymy przecież o to, co nam się należy! Czego w takiej sytuacji potrzebuje nasza dusza? Jakie jest Boże rozwiązanie?

 DVD - 19 zł
MP3 - 15zł

ODNOWIENIE W WODACH POTOPU

Agnieszka Rutkowska

Bóg jest Bogiem, którego plan nie zostaje powstrzymany przez okoliczności, co więcej - On nad nimi panuje i wykorzystuje je do tego, aby Jego plan został doskonale wypełniony.
Historia potopu i Arki Noego zawiera duchowe prawdy, których zrozumienie pomoże nam w czasie, kiedy "wielkie wody" nas zalewają i brakuje nadziei na wypełnienie się Bożych obietnic. Co się dzieje wtedy w "arce"?

DVD - 19 zł
MP3 - 15zł

FINANSOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Chester Kylstra

Czasami nie jesteśmy świadomi tego, że nie umiemy przyjąć finansowego błogosławieństwa, które Pan nam pragnie dać. Co nas może powstrzymywać? Jakie Boże prawa powinniśmy rozumieć? Jak chodzić w Bożej wolności, która uzdalnia do przyjmowania finansowego błogosławieństwa?

NOWOŚĆ!!!
MP3 - 21 zł

UWIELBIENIE KLUCZEM DO SENSU ŻYCIA

Anna Rutkowska

Jeśli nie wiesz, jak czcić Boga w duchu i w prawdzie, to nawet Bóg sprawi Ci zawód, nawet On Cię rozczaruje, ponieważ prędzej czy później skończysz na tym, że będziesz Go „używał”.  Skończysz na tym, że będziesz Go uwielbiał, ale tak naprawdę na swoich warunkach.

Nosimy świątynię w sobie i to jest Boży pomysł. Kiedy zrozumiesz, że jesteś świątynią, wtedy zrozumiesz, że uwielbienie ma w Tobie trwać 24/7.  To jest uwielbienie, które się rozchodzi po wszystkich zakamarkach, które łączy, przenika całą Twoją osobę i wyraża się chwila po chwili.

Zerwana zasłona do Świętego Świętych — tym jest właśnie permanentne uwielbianie!

DVD - 19 zł
MP3 - 15zł

MIŁOŚĆ - MANIFESTACJA INNEGO WYMIARU

Agnieszka Rutkowska

Boża miłość jest wypełnieniem całego prawa. To wypełnienie nastąpiło w Chrystusie. Chrystus jest w nas. Więc co dla mnie i dla Ciebie dzisiaj praktycznie oznacza Jego miłość? Czy możemy brać w czymś takim udział w naszej codzienności i mieć wpływ na otaczający nas świat?

DVD - 12 zł
MP3 - 10 zł

Z PERSPEKTYWY PŁASZCZAKA

Agnieszka Rutkowska

Biblia mówi, że Jezus przyszedł z domu Ojca do naszego ziemskiego wymiaru i uniżył się. Co to znaczy? Czy w jakiś sposób możemy się utożsamić z tym, co czuł Jezus, kiedy z nieograniczonej wymiarami rzeczywistości wszedł w naszą trójwymiarową rzeczywistość?
Historia Bożonarodzeniowa opowiedziana z trochę innej perspektywy... z perspektywy Płaszczaka.

Make a free website with Yola